Liên lạc với chúng tôi
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Quang điện tử Chúng Trí
  •  
  • Tầng 2 số 25 đường công nghiệp Đông Cửu khu khoa học công nghiệp Tân Trúc thành phố Tân Trúc.
  •  
  • TEL : 886-3-5785177
   FAX : 886-3-5787070
   E-Mail : sales@orisystech.com.tw
  •  
 • Thông tin của người liên hệ: (1/3)
  |
  |
  |
  |
  |
  Vui lòng gửi thư cho tôi thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và tin tức về các sự kiện.